45. rocznica zakończenia działalności szkoły w Wilczogębach

20 czerwca upływa 45 lat od zakończenia działalności szkoły powszechnej w Wilczogębach.

Utworzona przez władze Niepodległej Rzeczypospolitej w 1919 roku, gdyby istniała do dzisiaj, świętowałaby we wrześniu swoje 100-lecie. Wojna przerwała działalność szkoły, ale we wsi pozostała nauczycielka Maria Nowicka, która uczyła dzieci z Wilczogąb przez cały okres okupacji niemieckiej.

Głównym powodem zakończenia działalności szkoły w Wilczogębach była mała liczba uczęszczających do niej dzieci. W ostatnim roku szkolnym – 1973/74 było ich jedynie 13 w trzech oddziałach i miała tylko jednego nauczyciela – Irenę Kowalczyk. Zgodnie ze stanowiskiem ówczesnych władz, nie było sensu utrzymywanie takich szkół, bo przyczyniało się to do pogłębiania różnic w wykształceniu ich uczniów w porównaniu z uczniami szkół siedmioklasowych. W szkole w Wilczogębach nigdy nie było siedmiu klas i dzieci ze starszych klas i tak uczęszczały do szkoły w Sadownem lub Grabinach.

Po szkole pozostały w Wilczogębach dwa budynki, jeden – oddany do użytku w 1926 roku, w którym nauka odbywała się w latach 1926-67, po spaleniu się pierwszego budynku, w którym zlokalizowana była szkoła i drugi – tzw. szkoła tysiąclecia, do którego dzieci przeniosły się w 1967 roku, mimo że jego formalne oddanie do użytku miało miejsce w 1968 roku. W budynku tym dzieci uczyły się do końca funkcjonowania szkoły w Wilczogębach w 1974 roku.

Niemniej cenną pozostałością jest Kronika Szkoły obejmująca lata 1919-74, zapoczątkowana przez pierwszego nauczyciela szkoły Czesława Wycecha w 1922 roku i znajdująca się w zbiorach Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. W pamięci mieszkańców zapisali się też inni nauczyciele szkoły: Tomasz Szczechura, Józef Froelich, Czesław Żdrzalik, Jan Borowy, którzy aktywnie angażowali się w życie wsi, pełniąc funkcje w zarządach lub wspierając działalność miejscowych organizacji: Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Młodzieży Wiejskiej.

Budynek z 1926 roku znajduje się na prywatnej działce, naprzeciwko Pomnika POW przy wjeździe do wsi, natomiast ten z 1967 roku jest od 1985 roku w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogębach. Dzięki wielkim staraniom strażaków prezentuje się on dzisiaj – mimo istotnych zmian – nie gorzej, niż w dniu jego uroczystego oddania do użytku na potrzeby szkoły. To przed nim i w nim odbędą się główne uroczystości obchodów 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogębach w ostatnim dniu czerwca br.

 

Tekst/foto: Stanisław Stebelski