Już imieniem bł. ks. Edwarda Grzymały

30 września w Sadownem odbyły się uroczystości nadania miejscowej Szkole Podstawowej imienia Błogosławionego Księdza Edwarda Grzymały.

Uroczystości rozpoczęła przedpołudniowa msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadownem, którą koncelebrował ks. bp Piotr Sawczuk – Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. W trakcie mszy kapłani i wierni modlili się w intencji uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sadownem, a ks. biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru tej Szkoły, na którym widnieje już sylwetka Patrona – asystowały mu sztandary ZSP w Sadownem i ZS-P w Grabinach.

Po mszy uroczystości przeniosły się do Gminnej Hali Sportowej i tam wszystkich przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Małgorzata Koroś. Uroczystości poprowadzili dalej nauczyciele SP Sadowne: p. Izabela Wrzosek i p. Arkadiusz Kotowski.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne p. Tomasz Szymanik odczytał uchwałę o nadaniu imienia Szkole, a Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran przekazał akt nadania imienia p. Dyrektor SP. Nowy sztandar wprowadziła do Szkoły asysta składająca się z przedstawicieli Rady Rodziców. To oni przekazali go najpierw p. Dyrektor, po czym trafił do rąk uczniowskiej asysty. Była to też okazja do prezentacji sztandaru – uczynił to p. Sławomir Akonom oraz do przyjęcia od uczniów pierwszego ślubowania na nowy sztandar. Goście również zostali uhonorowani – zwyczajowo, tym razem nie wbili, a „wcisnęli” ozdobne gwoździe w tablicę upamiętniającą nadanie Szkole Podstawowej sztandaru.

Podczas części oficjalnej każdej uroczystości muszą być też przemówienia gości. Tak było i tym razem, ale jeszcze wcześniej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie miejsca upamiętniającego Patrona Szkoły – bł. ks. Edwarda Grzymały. Mieści się ono na I-szym piętrze budynku po b. Gimnazjum, które teraz przejęła Szkoła Podstawowa.

A jeśli chodzi właśnie o Patrona, to wszyscy na zakończenie uroczystości (ku pokrzepieniu dusz) mogli obejrzeć spektakl teatralny o życiu i śmierci Błogosławionego, który wraz z uczniami przygotowały Panie: Dorota Gałązka i Anna Gierej. I jeszcze – już naprawdę na sam koniec – poczęstunek, tym razem „ku pokrzepieniu ciał”. Tu na wysokości zadania stanęli nauczyciele i uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy wg swoich przepisów przygotowali wykwintne menu, ale też zadbali o profesjonalną obsługę gości.

Zdjęcia w galerii Google>>>      

Tekst/foto: Sławek Chyliński