Przedszkolaki z Sadownego

Co dzień robią coś fajnego!

Czasem dużo, czasem mało…

posłuchajcie co się działo:

My Enfosia poznaliśmy,

przygód jego słuchaliśmy.

Panie co dzień nam czytały,

książkę, którą z NFOŚ i GW dostały.

Enfoś – przyjaciel nasz nowy

do pomocy wciąż gotowy,

jest dla nas wzorem do naśladowania:

o przyrodę dbania – innych zachęcania.

Korzystając z jego rad

przedszkolak z przyrodą żyje za pan brat.

Więcej na stronie https://psadowne.szkolnastrona.pl/art,208,enfos

Źródło: www.psadowne.szkolnastrona.pl