List Wójta Gminy Sadowne do mieszkańców…

Drodzy Mieszkańcy, Druhny i Druhowie OSP, wszyscy przebywający na terenie Gminy Sadowne!

Jesteśmy w przeddzień pierwszych dni maja, w tym czasie co roku gromadziliśmy się chcąc uczcić Święto Flagi, ciesząc się kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, a 4 maja wspominając i dziękując naszym strażakom za ofiarną służbę dla naszej Gminy i jej mieszkańców, prosząc św. Floriana o opiekę nad nimi
i ich rodzinami.

Co roku, spotykaliśmy się w naszym parafialnym kościele na mszy św. w intencji naszej ojczyzny i druhów strażaków, następnie oddawaliśmy cześć naszym przodkom nad kamieniem pamięci oraz przeżywaliśmy uroczysty apel wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Sadowne.

Niestety, od kilku tygodni żyjemy w innej rzeczywistości, spowodowanej wirusem covid-19 i ogłoszonym przez władze rządowe RP stanie epidemii, która uniemożliwia nam wspólne świętowanie.

Zarażenia i wszystkie obostrzenia nie ominęły również Gminy Sadowne. W tym trudnym dla nas czasie, staramy się być blisko Was, aby powoli wrócić do normalnego życia. W ramach pomocy mieszkańcom szyte i rozdawane są maseczki, został pozyskany sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania, otwarto targowisko gminne. Na bieżąco realizujemy zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne.

Miesiąc maj to też czas zaplanowanych i wynikających z Konstytucji wyborów na Prezydenta RP. Przyglądamy się z olbrzymim niepokojem na panujący bałagan i przepychanki parlamentarne, kto ma rację i czyja wykładnia prawa jest słuszna. Próbuje się wciągnąć samorządy w grę polityczną i obarczyć odpowiedzialnością za brak jednoznacznego prawa w materii wyborów prezydenckich. Samorządy zawsze wykonują swoje zadania na podstawie ustaw i w majestacie obowiązującego prawa.

Dopóki nie zostanie zażegnany chaos zakończenia procedowania ustaw, stosujemy się do aktualnie obowiązujących aktów prawnych i poleceń w tym temacie Państwowej Komisji Wyborczej.

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo, dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie tego wyjątkowego czasu. Dziękuję, że stosujecie się do koniecznych dla dobra nas wszystkich obostrzeń i wyrzeczeń. Wierzę, że co najgorsze już za nami i wszystko powoli zacznie wracać do normy z przed epidemii i tego wszystkiego życzę.

Zwracam się również do Was z prośbą, aby pomimo panującej epidemii, nie zapomnieć o wywieszeniu biało czerwonej flagi, naszego symbolu narodowego. Zachęcam Państwa do tego z całego serca. Uczcijmy, te ważne dla nas wszystkich dni, pamięcią o ojczyźnie, dokonaniach naszych wielkich Polaków i tych, którzy dbali i dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich – druhen i druhów strażaków.

Pozdrawiam, życzę zdrowia i dobrego świętowania tych ważnych dla każdego Polaka dni.

          Z pozdrowieniami,

               Wasz Wójt

               Waldemar Cyran