Kronika strażacka 31.08 – 06.09.2020

W okresie od 31.08 do 06.09.2019 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 37 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary, 31 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.

01.09.2020 – Węgrów – zgłoszenie o podłożonym ładunku wybuchowym w obiekcie LO w Węgrowie.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dwóch zastępów JRG PSP Węgrów, strażacy ustalili na podstawie informacji uzyskanych od dyrekcji placówki istnieje potencjalne zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie (podłożenie ładunku wybuchowego).  Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozpoznaniu sytuacji. Zarządzono ewakuację wszystkich osób z obiektu. Miejsce zbiórki ewakuowanych osób było zlokalizowane poza terenem szkoły. Przy współpracy z osobami odpowiedzialnymi za ewakuację w obiekcie przeliczono osoby, które opuściły budynek. Pomieszczenia w budynku zostały przeszukane w celu wykluczenia ewentualnych osób, które mogłyby pozostać na terenie obiektu. Podczas przeszukiwania budynku stale monitorowano strefę zagrożenia przy pomocy detektorów wielogazowych. Podczas działań nie wykryto zagrożenia dla użytkowników obiektu.

01.09.2020 – Jerzyska, gm. Łochów – pożar budynku mieszkalnego.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów OSP Łochów, strażacy stwierdzili, że panuje zadymienie w pomieszczeniu, w którym znajdował się piecyk na paliwo stałe(piec typu koza). Budynek letniskowy, parterowy, drewniany. Brak również widocznego ognia. Działania zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozwinięciu linii gaśniczej do wnętrza budynku i poszukiwaniu źródła zadymienia z jednoczesnym jego oddymianiem. Prąd elektryczny został odłączony przez mieszkańców. Przybyłe na miejsce zdarzenia kolejne jednostki OSP oraz JRG wsparły działania. W wyniku sprawdzania pomieszczenia i poddasza ustalono, że w wyniku nieszczelności przewodu kominowego zapaliło się wnętrze zabudowanej drewnianej ścianki przyległej do komina. Pożar ugaszono.

01.09.2020 – Szynkarzyzna, gm. Sadowne – pożar bel siana na polu.

Pożar około 20 kop siana rozrzuconych na powierzchni około 1h. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie podaniu czterech prądów wody w natarciu na palące się kopy siana, co doprowadziło do lokalizacji, a w konsekwencji do ugaszenia pożaru.

02.09.2020 – Ruchna, gm. Liw – zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym.

Doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. Równocześnie z zastępami straży pożarnej na miejsce przybył ZRM – zajmuje się poszkodowanym. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (stożki ostrzegawcze, ustawienie pojazdów, odłączenie akumulatorów) oraz pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym. Po zabraniu poszkodowanego przez ZRM do szpitala zastępy JRG powróciły do koszar.

06.09.2020 – Zając, gm. Liw – wypadek samochodu osobowego

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG Węgrów i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że samochód osobowy wpadł w poślizg i znajduję się poza jezdnią, droga chwilowo zablokowana. Jedna osoba poszkodowana (kierująca) opuściła pojazd przed przybyciem strażaków. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w samochodzie oraz kierowaniu ruchem drogowym. Poszkodowana po wstępnym wywiadzie ratowniczym nie skarżył się na żadne dolegliwości. Następnie kierowca został przebadany przez ZRM przybyły na miejsce zdarzenia. Uszkodzeniu uległ samochód osobowy w całości.

KP PSP Węgrów