Czy faktycznie radni obrazili sadowieńskich nauczycieli?

Jak informuje Tygodnik Siedlecki w artykule „Radni obrazili nauczycieli?”, członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem poczuli się obrażeni.

Chodzi o wystąpienia radnych Jarosława Grendy i Andrzeja Kruszewskiego na sesji Rady Powiatu Węgrowskiego. A konkretnie o ton, w jakim pytali, dlaczego tylko nauczyciele sadowieńskiej placówki dostali nagrody ministra edukacji i kuratora oświaty. Nauczyciele zażądali publicznych przeprosin.

– Podtrzymuję każde słowo, które wypowiedziałem w tej kwestii – odpowiada radny Jarosław Grenda.

– Uderz w stół, a… ręka cię zaboli – dodaje radny Andrzej Kruszewski.

Czy nauczyciele mogą liczyć na przeprosiny ze strony powiatowych samorządowców? Zobaczymy… Czy ich wypowiedzi są reklamą dla naszych szkół średnich i pomogą w tegorocznej rekrutacji do nich? Być może…

Przeczytajmy artykuł red. Jastrzębskiego z Tygodnika Siedleckiego na stronie http://wegrowonline.pl/t59638-radni.obrazili.nauczycieli.htm

Źródło/foto: www.wegrowonline.pl