PARAFIA SADOWNE. REGEST ZAŚLUBIONYCH 1644–1800

Regest zawiera jedynie imiona i nazwiska oblubieńców oraz numery aktów zaślubin i stron ksiąg kościelnych.

Do chwili obecnej nie udało mi się ustalić, czy przetrwały księgi, na których podstawie regest sporządzono, a jeżeli przetrwały, to gdzie się znajdują. Luka we wpisach z lat 1711-1774 wskazuje, że już w połowie XIX w. nie była dostępna księga zaślubionych z tego okresu. W opracowaniu podałem kolejno: liczbę porządkową wpisu, nazwiska i imiona wstępujących w związek oraz numer aktu.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-regest-zaslubionych-1644-1800/