Kronika strażacka 15 – 21 lutego 2021

W okresie od 15 – 21.02.2021 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 12 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:  4 pożary, 7 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

15.02.2021 – Węgrów – budynek mieszkalny – kotłownia

Do SKKP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zadymienia w pomieszczeniu kotłowni w budynku mieszkalnym, brak osób poszkodowanych. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG PSP strażacy stwierdzili, że w parterowym budynku mieszkalnym w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy panuje zadymienie, brak osób poszkodowanych. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palącą się belkę, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Z uwagi na trudności w dotarciu do zarzewi ognia wykonano drobne prace rozbiórkowe, a następnie zlikwidowano pożar. Miejsce działań sprawdzono kamerą termowizyjną potwierdzając likwidację zagrożenia. Pomieszczenia w piwnicy oraz pomieszczenia na parterze oddymiono i przewietrzono, sprawdzono na obecność tlenku węgla. Po zakończonych działaniach miejsce zdarzenia przekazano protokołem użytkownikowi. Prawdopodobna przyczyna: zadymienie powstało na skutek zapalenia się belki drewnianej przylegającej do przewodu kominowego – strop nad piwnicą drewniany.

16.02.2021 – Grodzisk, gm. Grębków– pożar sadzy

Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu w poszczególnych pomieszczeniach budynku czy pożar nie rozprzestrzenił się poza komin. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt do pracy na wysokości sprawdzili komin na dachu budynku oraz pomieszczenia mieszkalne na obecność tlenku węgla. Sprawdzono pomieszczenia przyległe do komina stwierdzając pęknięcia komina na jego długości (użyto kamery termowizyjnej). Po zakończeniu działań pouczono mieszkańców o obowiązku czyszczenia przewodów dymowych, jaki spoczywa na właścicielu nieruchomości. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielowi z uwagami.

17-19.02.2021–  Łochów, Stoczek– koronawirus – szczepienia – dowóz 3 osób

Działanie zastępów OSP Grabowiec oraz OSP Łochów Fabryczny polegały na przewiezieniu trzech osób z domu do Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Łochowie i w Stoczku na szczepienie przeciwko Covid-19. Dowóz skoordynowany z koordynatorem gminnym.

18.02.2021–  Sokółka, gm. Sadowne– kolizja pojazdu osobowego

Kierujący samochodem osobowym w skutek poślizgu straciła panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni uderzając w latarnię uliczną. Latarnia uległa złamaniu, brak osób poszkodowanych. Działania zastępu OSP Sokółka polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. Przybyłe pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie w uszkodzonej latarni ulicznej, a pojazd został odholowany przez lawetę.

18.02.2021–  Nadkole, gm. Łochów– pożar sadzy

Zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym. Kotłownia zlokalizowana w piwnicy budynku, brak osób poszkodowanych, piec CO wygaszony przed przybyciem straży pożarnej, trwa przewietrzanie pomieszczeń. Działania zastępu OSP, w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu w poszczególnych pomieszczeniach budynku czy pożar nie rozprzestrzenił się poza komin (odsunięto materiały palne przylegające do przewodu kominowego). Strażacy sprawdzili przewód kominowy na dachu (ratownicy zabezpieczeni w sprzęt do pracy na wysokości) oraz sprawdzenie pomieszczeń mieszkalnych na obecność tlenku węgla.  Następnie użyto gaśnicy GP 6x w celu ugaszenia palących się sadzy, przeczyszczono przewód kominowy i usunięto sadze. Pouczono mieszkańców o obowiązku czyszczenia przewodów dymowych, jaki spoczywa na właścicielu. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielowi z uwagami.

19.02.2021–  Pogorzelec, gm. Łochów – dachowanie samochodu osobowego

Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastęp OSP Pogorzelec w wyniku rozpoznania stwierdził dachowanie samochodu osobowego, którym jechały trzy osoby.  Wszyscy opuścili pojazd przed przybyciem służb. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego nie stwierdził obrażeń u uczestników zdarzenia. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kierowaniu ruchem drogowym. Po oględzinach pojazdu przeprowadzonych przez Policje zastęp OSP zakończył działania i wrócił do bazy.

19.02.2021–  Śnice, gm. Liw – kolizja samochodu osobowego

Strażacy stwierdzili, że doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo, samochód znajduje się poza jezdnią, droga przejezdna w obydwu kierunkach. Brak osób, które brały udział w zdarzeniu. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu klem akumulatora i oświetleniu terenu akcji. Po dojeździe Policji i OSP Ruchna, zastęp wsparł działania będących na miejscu strażaków z JRG.

KP PSP Węgrów