Kronika strażacka 22 – 28 lutego 2021

W okresie od 22 – 28.02.2021 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 5 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary, 3 miejscowe zagrożenia.

24.02.2021 – Jasiorówka, gm. Łochów – Pożar poddasza w budynku mieszkalnym.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Łochów, strażacy stwierdzili, że widać dym z poddasza w parterowym, murowanym budynku mieszkalnym. Nie było osób poszkodowanych (mieszkańcy powychodzili na zewnątrz). Na poddasze nie było wejścia. Działania zastępu OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu elektrycznego oraz wykonaniu dostępu na poddasze. Po wejściu do pomieszczenia stwierdzono, że wewnątrz panuje zadymienie, ustalono, że pożar obejmuje fragment ocieplenia dachu (wełna mineralna) przyległy do komina. Na miejsce przybywały kolejne jednostki OSP i JRG Wyszków, które wsparły działania. Z uwagi na zadymienie i pożar w zamkniętej przestrzeni, dokonano demontażu fragmentu pokrycia dachowego (eternit) w celu oddymienia pomieszczenia i zmniejszenia temperatury, na palące się elementy podano prąd wody. Jednocześnie demontowano tlące się elementy ocieplenia i usuwano na zewnątrz, gdzie przelewano je wodą. Prowadzone działania doprowadziły do lokalizacji pożaru. Dalsze działania polegały na kolejnym usuwaniu tlących się materiałów z poddasza na zewnątrz i przelewaniu wodą. Miejsce pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną nie stwierdzając dalszych ognisk. Poddasze przewietrzono. Dostarczoną przez właścicielkę plandeką zabezpieczono zdemontowany fragment pokrycia dachowego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po przekazaniu miejsca zdarzenia, działania zakończono.

24.02.2021 Gałki, gm. Grębków – Wypalanie trzciny.

Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Gałki, strażacy stwierdzili, że palą się trzciny (na powierzchni około 50m x 50m) na stawach koło Gałek. Palące się trzciny znajdowały się na środku stawu, brak było dodatkowych zagrożeń. Na miejsce zdarzenia przybył również patrol policji. Działania zastępu OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Z uwagi na brak możliwości ugaszenia pożaru, zastęp zabezpieczał teren do czasu samoistnego wygaszenia ognia. Na tym działania zakończono.

24.02.2021 Węgrów – Ulatniający się gaz w domu.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu JRG PSP Węgrów, strażacy stwierdzili rozszczelnienie przewodu w kuchence gazowej na propan-butan, w jednym z mieszkań wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Właścicielka mieszkania wraz z domownikami opuściła pomieszczenia przed przybyciem zastępu. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu pomieszczeń objętych działaniem ratowniczym przy pomocy urządzenia pomiarowego. Urządzenie nie wykazało obecności gazu. Był natomiast wyczuwalny zapach nawaniacza. Zakręcono i zabezpieczono butlę z gazem, wyniesiono ją z obiektu oraz przewietrzono mieszkanie. Następnie ponownie przeprowadzono pomiar na stężenie gazów – detektor nie wykazał ich zawartości w powietrzu. Miejsca zdarzenia wraz z zaleceniami przekazano użytkownikowi. Na tym działania zakończono.

25.02.2021 Stare Lipki, gm. Stoczek – Koronawirus – szczepienia – dowóz 1 osoby.

Działania zastępu OSP Grabowiec polegały na przewiezieniu jednej osoby z domu do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stoczku na szczepienie przeciwko Covid-19. Przewóz skoordynowany z Koordynatorem Gminnym.

27.02.2021 Nowa Sucha, gm. Grębków – Drzewo na drodze. 

Do SKKP w Węgrowie, wpłynęła informacja o złamanym drzewie utrudniającym przejazd drogą za Suchą w stronę Słuchocina. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Sucha, KDR stwierdził, że na drodze powiatowej (za Suchą w stronę Słuchocina) znajduje się częściowo zwalone drzewo – brzoza (wyrwana więźba korzeniowa), utrudniając przejazd. Zastęp OSP zabezpieczył miejsce zdarzenia, a następnie przy pomocy piły spalinowej pocięto drzewo i usunięto poza drogę.

KP PSP Węgrów