W tym roku jubileusz GOK…

2021 to jubileuszowy rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Mija 10 lat od Jego utworzenia.

Z oficjalnych źródeł wynika, iż samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem utworzyła Rada Gminy Sadowne Uchwałą nr IV/17/2011 z dnia 21 marca 2011 roku.

Przedmiotem działania nowo utworzonego GOK-u było prowadzenie działalności kulturalnej na obszarze całej gminy Sadowne, a szczegółowy zakres działania zawarto w nadanym tą samą Uchwałą Statucie.

Rozpoczęcie działalności nowej instytucji zaplanowano na dzień 1 kwietnia 2011 roku, ale nastąpiło z pewnym „poślizgiem” – od 1 lipca 2011 r. Jakie są efekty tej działalności? Mieszkańcy gminy Sadowne obserwują je na bieżąco, a szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowne.

Jubileusz 10-lecia to ważna, okrągła rocznica wydarzenia, które miało wpływ na życie kulturalne naszej Gminy, a więc zapewne Jubilat/Jubilaci zaskoczą nas różnymi uroczystościami organizowanymi dla jej uczczenia.

A teraz? Dla nas czas na składanie Jubilatom najserdeczniejszych życzeń, co niniejszym czynimy. A dla Jubilatów? Czas podsumowań, tworzenia planów na przyszłość, ale i przyjmowania zasłużonych pochwał.

Aby umilić oczekiwanie na rocznicowe imprezy, na razie zapraszamy Państwa na stronę internetową GOK-u i chwile wspomnień tego, co wspólnie przeżyliśmy przez ostatnie lata – http://gok.sadowne.pl/.

Tekst/foto: Sławek Chyliński