Gmina Sadowne ze wsparciem z budżetu województwa mazowieckiego

Z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że na Sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dn. 16 marca 2021 radni województwa zatwierdzili do dofinansowania dwie ważne inwestycje zlokalizowane na terenie gminy Sadowne w łącznej kwocie 8 mln zł.

Jedna z nich dotyczy rozbudowy ul. Wiejskiej. Z prośbą o wsparcie tej inwestycji zwrócił się do mnie Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran i radny Krzysztof Sych. Ponieważ jest to droga powiatowa, stosowny wniosek do Zarządu, wójt złożył od powiatu węgrowskiego. Cieszę się, że inicjatywę wsparł p. Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski oraz radni powiatu. Dzięki dobrej współpracy gminy, powiatu i województwa przygotowano montaż finansowy w następujących kwotach: 4 mln zł z budżetu województwa, a pozostałą kwotę  z 7,5 mln zł po połowie z budżetów gminy i powiatu. Rozbudowa ul. Wiejskiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zostanie wykorzystana nowa nawierzchnia drogi oraz zbudowany chodnik.

Druga inwestycja, która uzyskała wsparcie w kwocie 4 mln zł, to budowa nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedszkole będzie budynkiem 6-oddziałowym, z możliwością przyjęcia 150 dzieci. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesna baza lokalowa przedszkola zapewni podniesienie jakości i efektywności edukacji przedszkolnej.

Rekomendowane wsparcie gminy Sadowne z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 8 mln zł było możliwe dzięki mojej współpracy zarówno z Wójtem Gminy p. W. Cyranem, jak i Wicestarostą p. Renikiem.

Gratuluję Wójtowi Gminy Sadowne oraz wszystkim radnym.  Mam pewność, że te inwestycje wpłyną na rozwój naszej Gminy.

                 Elżbieta Lanc

                 Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego