PARAFIA SADOWNE. REGEST OCHRZCZONYCH 1763–1795

Regest, na podstawie którego sporządzono opracowanie, zawiera jedynie imiona i nazwiska ochrzczonych oraz numery aktów chrztu i stron ksiąg kościelnych.

Do chwili obecnej nie udało mi się ustalić, czy przetrwały księgi, na których podstawie regest sporządzono, a jeżeli przetrwały, to gdzie się znajdują. W opracowaniu podałem kolejno: liczbę porządkową wpisu, nazwisko i imię osoby ochrzczonej oraz numer aktu.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-regest-ochrzczonych-1763-1795/