Konkurs plastyczny „Skąd mój ród? Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

Przedszkole  w Sadownem zaprasza dzieci (wraz z rodzicami) z oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sadowne do udziału w Konkursie Plastycznym.

Cel konkursu:

– integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,

– zainteresowanie historią swojej rodziny,

– propagowanie świadomości wartości rodziny,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego,

– rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

Regulamin konkursu:

 1. Prace konkursowe wykonują dzieci przedszkolne wraz z rodzicami.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej: „Skąd mój ród? Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.
 3. Prace plastyczne o formacie do wyboru: A3, A2.
 4. Technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne).
 5. Przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: Imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, grupa, adres, opiekun, telefon kontaktowy oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 1. Kryteria oceny prac:

– ilość informacji (stopień znajomości swojej rodziny),

– forma prezentacji,

– pomysłowość i estetyka.

 1. Nagrody:

– zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

– dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów,

– o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy.

 1. Prace należy dostarczyć do przedszkola do dnia 23.06.2021 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.06.2021 r.
 3. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora.
 4. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola: https://psadowne.szkolnastrona.pl/. Z wszystkich prac konkursowych zostanie utworzona galeria.
 5. Przystępując do konkursu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci jak i wszystkich członków rodziny wymienionych w pracy.
 6. Miejsce składania prac:

Przedszkole w Sadownem
ul. Kościuszki 72
07-140 Sadowne
sala grupy „Biedronki”.

UWAGA!

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej
i nazwiska Uczestników oraz ich Opiekunów dla potrzeb konkursu. Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością organizatora. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Sadownem ul. Plac Kościelny 8, adres e-mail: przedszkolesadowne@wp.pl.
2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez dziecko udziału w Konkursie Plastycznym „Skąd mój ród? Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu.

Organizator – Przedszkole w Sadownem

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie https://psadowne.szkolnastrona.pl/art,460,konkurs-plastyczny-skad-moj-rod-drzewo-genealogiczne-mojej-rodziny