O Małkini z pierwszych dekad XX wieku na łamach „Gazety Świątecznej”

Przyszedł czas na publikację listów mieszkańców Małkini, obecnie jednej z największych wsi polskich, która to wieś sąsiaduje z jednym z najmniejszych polskich miast, czyli z Brokiem.

Podług źródeł pisanych wioska ta, przez co najmniej 700 lat była ściśle związana z grodem i kościołem brokowskim. Powstanie linii kolejowej łączącej Warszawę z Petersburgiem spowodowało dynamiczny rozwój tej miejscowości, ale czy się komu to podoba, czy też nie, to najbardziej do rozsławienia Małkini w Polsce i poza jej granicami przyczynił się Stanisław Tym. On to fakt przyjścia na świat w tej sympatycznej miejscowości, uczynił w filmie Rejs głównym, a właściwie jedynym, godnym uwagi wydarzeniem w swej biografii.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/o-malkini-z-pierwszych-dekad-xx-wieku-na-lamach-gazety-swiatecznej/