Parafia Sadowne. Księga zaślubin 1644–1710

Wpisy zawierają kolejno: datę ślubu; numer aktu; nazwę miejscowości; dane duchownego, który małżeństwo pobłogosławił; imiona i nazwiska oblubieńców;

skrót, którym określono przynależność społeczną (w parafii sadowieńskiej w wieku XVII bardzo rzadko stosowano ten skrót); stan cywilny, a jeżeli nie został podany, to należy rozumieć, że wpis dotyczy kawalera lub panny; dane świadków.

W nawiasach kwadratowych zamieszczono uwagi dotyczące wpisów. Zapisano między innymi możliwe inne wersje danego nazwiska. W przypadku braku pewności co do prawidłowego odczytu nazwiska dodano znak zapytania.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-ksiega-zaslubin-1644-1710/