Pomoc psychologa?

Zauważamy, że nasze dziecko nie radzi sobie w swoim środowisku lub samo ze sobą. Co robić?

W okresie izolacji lub ograniczenia kontaktów ze środowiskiem spowodowanym zaleceniami pandemicznymi mogą nasilać się symptomy potencjalnych problemów psychicznych u naszych dzieci. Rodzice mogą je zauważyć jako pierwsi, a jeśli nie, to dobrze jest obserwować własne dziecko, aby ewentualnie rozpoznać problem we wczesnej fazie, gdy dziecko podatne jest jeszcze na leczenie.

Co powinno nas zaniepokoić? Kilka ważnych tematów przy obserwacji dziecka:

  • pojawienie się problemów w relacjach z rówieśnikami lub członkami rodziny;
  • obniżenie się wyników w nauce;
  •  zmiany w takich obszarach funkcjonowania jak sen, jedzenie i apetyt, wyrażanie emocji, zdolność do skupiania uwagi;
  • nadużywanie substancji psychoaktywnych;
  • zmiany w jakości kontaktu z dzieckiem.

Co jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko ma problem w jakimkolwiek z powyższych obszarów i widzimy, że dziecko samo sobie nie radzi z problemem, a sami nie potrafimy mu pomóc?

Otóż, nie wstydźmy się i poszukajmy jak najwcześniej dla niego pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.  Być może okaże się, że obserwowany u dziecka objaw lub problem związany jest z łatwą do usunięcia przyczyną lub jest charakterystyczny dla zachowania dzieci tym wieku. Może jednak być też tak, że po wstępnej diagnozie psycholog lub psychiatra, razem z rodzicami, uzgodnią, że wskazane by było, by dziecko lub nawet cała rodzina skorzystali z  psychoterapii.

Warto wspomnieć, że symptomy potencjalnych problemów psychicznych mogą być podobne do symptomów charakterystycznych dla chorób fizycznych. W razie wątpliwości warto więc skonsultować się również z lekarzem pediatrą.

Gdzie można znaleźć pomoc dla dziecka z problemami psychicznymi?

Przedstawionymi problemami dzieci i młodzieży na naszym terenie zajmuje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie.

I ważne! Od 1 września 2021 r. uruchomiono Zamiejscowy Punkt Obsługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie. Punkt mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej  w Łochowie. Głównym zadaniem realizowanym przez punkt obsługi jest prowadzenie badań diagnostycznych oraz konsultacji dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Łochów, a także z gmin Sadowne i Stoczek.

Jak oficjalnie informuje się na stronie PP-P w Węgrowie, w punkcie obsługi pracować będą specjaliści: psycholog, pedagog i doradca zawodowy. Od wtorku do czwartku, w ustalonych godzinach dostosowanych do potrzeb klientów oraz czasu pracy Poradni będą odbywały się umówione wcześniej spotkania.

Zgłoszenia do punktu obsługi w Łochowie, prosimy przesyłać w formie pisemnej na formularzach dostępnych do pobrania na stronie internetowej w zakładce  Diagnoza,  na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Węgrowie – https://poradnia.wegrow.pl/orzeczenia-i-opinie/.

Wybór miejsca diagnozy zależy od wskazań rodziców zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Polecam zainteresowanym skorzystanie z usług Poradni. Nie czekajmy na wzmożenie się niepokojących objawów zaburzeń u naszego dziecka.

Agata Tabor – pielęgniarka szkolna

Źródła:

https://poradnia.wegrow.pl/home/

https://rodziceidzieci.com/kiedy-szukac-pomocy-psychologicznej-dla-dziecka-0