Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1798–1810

Od końca roku 1797 wpisów w księgach parafialnych dokonywano w tabelach podług wzoru wymaganego przez władze austriackie. Nic więc dziwnego, że sadowieńscy duchowni nadali księdze ochrzczonych z tego okresu nazwę „austriackie urodzenia”.

Dla każdej z miejscowości przygotowano oddzielne tabele. Wpisy zawierają kolejno: datę ochrzczenia dziecka; numer aktu; numer domu, w którym dziecko przyszło na świat; imię i nazwisko dziecka; imiona rodziców; oraz dane rodziców chrzestnych, zwykle wraz ze skrótem, określającym ich przynależność społeczną.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-ksiega-ochrzczonych-1798-1810/