Kronika strażacka 27.12.2021 – 02.01.2022

W okresie od 27.12.2021 do 02.01.2022 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 16 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

27.12.2021 – Ziomaki, gm. Grębków – Dachowanie samochodu osobowego.

Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęła formatka o treści: „ZA MOSTEM W STRONĘ GRĘBKOWA, DACHOWANIE POJAZDU, POSZKODOWANY MĘŻCZYZNA, POZA POJAZDEM, MA ZAWROTY GŁOWY”. Do zdarzenia zadysponowano pobliskie OSP Wyszków oraz zastęp JRG PSP Węgrów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastęp strażacy stwierdzili, że jedna osoba poszkodowana poza pojazdem, brak na miejscu zdarzenia karetki ZRM i Policji. Zastęp zabezpieczył miejsce zdarzenia oraz udzielił kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu kierowcy.  Poszkodowany kierowca pojazdu został przekazany ZRM. Dalsze działania zastępów polegały na zabezpieczeniu pojazdu znajdującego się poza jezdnią na boku(zakręcenie zaworu zbiornika LPG, odłączenie akumulatora) oraz kierowaniu ruchem drogowym. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem przybyłemu patrolowi Policji, po czym działania zakończono i zastępy powróciły do koszar.

28.12.2021 – Kołodziąż, gm. Sadowne – Pożar budynku mieszkalnego.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Sokółka strażacy stwierdzili, że w budynku mieszkalnym na parterze doszło do pożaru. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu mediów (prąd), wprowadzeniu jednej roty w sprzęcie ochrony dróg oddechowych do środka i podaniu jednego prądu wody na pożar. Działania zastępów doprowadziły do lokalizacji, a w efekcie do ugaszenia pożaru. Pozostałości popożarowe wyniesiono z budynku i przelano obficie wodą. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy OSP Sadowne i zastęp JRG PSP Węgrów, które wsparły działania. Budynek przewietrzono i sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej oraz miernika wielogazowego, które wykazały brak zagrożenia. Po przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi działania zakończono, a zastępy powróciły do koszar.

29.12.2021 – Karczewiec, gm. Wierzbno – Pożar budynku mieszkalnego.

Dyżurny Stanowiska Kierowania na miejsce zdarzenia zadysponował zastęp z JRG PSP Węgrów oraz OSP Krypy Szlacheckie, Wierzbno i Liw. Po przybyciu na miejsce zastępu JRG PSP, strażacy stwierdzili, że pali się budynek mieszkalny murowany kryty blachą, płomienie wydostają się z kotłowni na zewnątrz budynku.  W budynku przebywało cztery osoby, wszystkie opuściły miejsce zamieszkania przed przybyciem straży pożarnej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu mediów (prąd), podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek oraz wprowadzeniu dwóch rot w sprzęcie ochrony dróg oddechowych do środka i podaniu dwóch prądów wody bezpośrednio na pożar. Działania te doprowadziły do lokalizacji, a w rezultacie do ugaszenia pożaru. Dokonano częściowej rozbiórki ocieplenia (wełna mineralna) stropu nad kotłownią oraz przelano nadpaloną wełnę wodą. Budynek przeszukano, sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej pod kątem wystąpienia dodatkowych zarzewi ognia oraz miernikiem wielogazowym (urządzenia nie wykazały zagrożenia). Po przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi działania zakończono, a zastępy powróciły do koszar.

31.12.2021 – Wrotnów, gm. Miedzna  – Pożar budynku

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy JRG PSP Węgrów, OSP Wrotnów, OSP Stoczek, OSP Miedzna, OSP Międzyleś. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy stwierdzili, iż pożarem objęte jest całe poddasze budynku o konstrukcji drewnianej oraz zadaszenie tarasu budynku. Na miejscu znajdował się już ZRM oraz Policja. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu dwóch linii gaśniczych w tym podaniu jednego prądu w natarciu na ścianę objętą pożarem oraz jednego prądu na taras. Równolegle wykonano dostęp do budynku poprzez wyważenie drzwi za pomocą podręcznego sprzętu burzącego. Następnie rota w sprzęcie ochrony dróg oddechowych dokonała przeszukania pomieszczeń budynku, stwierdzając brak osób poszkodowanych. Dalsze działania polegały na zlokalizowaniu ogniska pożaru w stropie oraz podaniu prądu gaśniczego w natarciu na ognisko pożaru, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Następnie dokonano oddymienia pomieszczeń za pomocą agregatu oddymiającego oraz prac rozbiórkowych w celu dogaszenia nadpalonych belek. Działania doprowadziły do całkowitego ugaszenia pożaru.

KP PSP Węgrów