Czy grozi nam wyludnienie?

Wyludnienie to inaczej depopulacja. Czy grozi Gminie Sadowne?

Wyludnienie czy depopulacja? To synonimy, którymi zwykle określa się drastyczne zmniejszenie populacji ludzi na jakimś obszarze. Może ono być spowodowane zarówno powolnymi trendami demograficznymi, jak migracje czy ujemny przyrost naturalny, bądź gwałtownymi wydarzeniami, takimi jak katastrofy naturalne, epidemie czy wojny.

O jakichkolwiek wojnach już zapomnieliśmy (chyba, że aktualne zatargi, sąsiedzkie), katastrof naturalnych na naszym terenie brak, ale… mamy epidemię. Czy ma ona aż taki wpływ na aktualną sytuację demograficzną Gminy Sadowne? Chyba nie. Co mówi o tej sytuacji statystyka?

Otóż, od kilku lat Gmina Sadowne odnotowuje spadek liczby ludności. Oficjalne źródła podają, że na dzień 31 grudnia 2021 roku w naszej gminie mieszkało 5792 osoby i jest to o 57 osób mniej niż w roku 2020 i o 118 osób mniej niż w poprzednim 2019 roku. Podobna tendencja występuje w samej miejscowości Sadowne – rok 2021 to 1294 mieszkańców, gdy w poprzednim 2020 roku zameldowanych było tu 1307 mieszkańców. Skąd biorą się te ubytki w liczbach?

Nie powinno być u nas takiej sytuacji, gdyż (ponownie odnosimy się do oficjalnej statystyki) nie zwiększyła się w Gminie Sadowne liczba zgonów, a wręcz przeciwnie, bo w 2021 roku odnotowano ich 85, a w roku poprzednim 90. Zwiększyła się natomiast liczba urodzeń o ponad 30%: w roku 2020 – 46, a w roku 2021 – 62. Może to też dzięki większej liczbie małżeństw, których w 2021 roku zawarto 39, tj. o 16 więcej niż w roku 2020.

Spadek liczby mieszkańców, ale więcej małżeństw i narodzin dzieci? Może to za przyczyną Programu 500+, który funkcjonuje już od kilku lat, a prawdziwa rewolucja nastąpiła w 2019 roku, kiedy świadczenie stało się powszechne, a więc przyznano je na każde dziecko w rodzinie.

Mówi się jednak, że program Rodzina 500+ w żaden bezpośredni sposób nie zachęca do zawierania małżeństw, ale często jednak ma wpływ na plany związane z przyjściem na świat potomka i związanej z tym sytuacji finansowej rodziny. Beneficjenci Programu tak przyzwyczaili się do comiesięcznego przelewu, że raczej nie wybaczyliby nikomu jego redukcji lub całkowitego anulowania. Czy ma on jednak wpływ na wzrost dzietności?

Wróćmy do naszych kłopotów demograficznych. Prawdopodobnie nie dotyczą one tylko Gminy Sadowne, a każdego miasta i gminy w Polsce. Na początku naszych rozważań wyeliminowaliśmy już niektóre przyczyny spadku liczby ludności w Gminie Sadowne, ale pozostała być może ta najważniejsza – migracja. Oczywiście głównie chodzi tu o emigrację młodych do większych aglomeracji.

Czy są w ogóle na to jakieś sposoby?  Emigracja ze wsi do miast ludzi w wieku produkcyjnym to wielki problem w całym kraju. Młodych należy zachęcić do tego, aby chcieli pozostać na wsi.  Jak? Stworzyć im i ich przyszłym rodzinom warunki do życia na równi z mieszkańcami miast, rozbudować atrakcyjny rynek pracy, itp., itd. Jednocześnie zachęta ta ma również dotyczyć tych, którzy planują powrót na wieś i rozważają wszystkie „za” oraz „przeciw”.

Nie nam jednak szukać przyczyn. Są od tego odpowiednie instytucje i „tysiące” analityków. Wszyscy zapewne wiedzą, iż wyludnienie powoduje, że zmniejszają się dochody gmin. To z kolei sprawia, że gminy nie są w stanie należycie wywiązywać się z nałożonych na nie obowiązków, zadań społecznych, kulturalnych czy rozwojowych. Więc, jakoś trzeba będzie się uporać z problemem migracji…

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: Paweł Jakubik

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Sadownem