Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1673–1709

Wpisy zawierają kolejno: datę ochrzczenia i numer wpisu; miejsce narodzin; dane duchownego, który dziecko ochrzcił;

imię i nazwisko ochrzczonego; imiona rodziców wraz ze skrótem, określającym ich przynależność społeczną; dane rodziców chrzestnych.

W obliczu ogromnej śmiertelności noworodków, chrztu starano się dokonać jak najszybciej. Gdy od momentu narodzin do ochrzczenia upłynęły dwa dni, to było to wydarzenie na tyle wyjątkowe, że często odnotowane w księgach.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/parafia-sadowne-ksiega-ochrzczonych-1673-1709/