Wiersz z okienka – „Ojcze nasz…”

Dziś oraz w kolejnych tygodniach prezentowane będą wiersze Karola Wojteczka – absolwenta LO w Sadownem rocznik 2006 .

*

*

*

*

Ojcze nasz…

*

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje.

Ty, do którego modlę się w potrzebie

lub gdy się boję…

*

Ustanów nam dobro i znieś wojny brzemię,

ustanów łaskawość, jak i dar pokoju.

Ty, do którego modlą się w potrzebie

lub gdy się boją…

*

Bo nie ma Boga prócz Ciebie,

Mahomet prorokiem jest Twoim.

I do Cię każdy modli się w potrzebie

lub gdy się boi…

*

A On przybrał twarz pełną troski,

posmutniał, choć ponoć jest dobry,

zrozumiał, że nie jest wszechmocny,

bo nie ma do kogo się modlić…