Kronika strażacka 21 – 27 marca 2022

W okresie od 21 – 27.03.2022 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 38 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 30 pożarów i 8 miejscowych zagrożeń.

21.03.2022 – Wrotnów, gm. Miedzna – Pożar na plantacji świerków.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Wrotnów, strażacy stwierdzili, że pali się ściółka leśna i ścięte świerki na plantacji świerków stanowiącej własność prywatną. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar. W trakcie tych działań na miejsce dotarły zastępy JRG i OSP Miedzna, które wsparły prowadzone działania. Doprowadziło to do lokalizacji pożaru. Następnie teren pożaru przelano wodą, co doprowadziło do jego ugaszenia.

Przypuszczalna przyczyna: zaprószenie ognia. Udział: 3 zastępy – 14 strażaków.

21.03.2022 Barchów, gm. Łochów – Poszukiwania osoby.

Do SKKP wpłynęła prośba Policji o pomoc w poszukiwaniach mężczyzny, który wyszedł z domu w godzinach popołudniowych i oddalił się z w niewiadomym kierunku. W tym celu zadysponowano cztery zastępy OSP.  Poszukiwania miały objąć teren przyległy do miejsca zamieszkania oraz tereny w wzdłuż torów między rzeką Liwiec a miastem Łochów. Użyte do poszukiwań były drony z jednostki OSP Dębe Wielkie (powiat Miński). W trakcie działań z użyciem drona został przeszukany obszar o powierzchni 30 ha. Sprawdzono przez strażaków 3 miejsca wskazane przez drony. Działania nie przyniosły rezultatu, a poszukiwania zostały wstrzymane do rana na polecenie koordynatora z ramienia Policji. Działania JOP zostały zakończone, zastępy wróciły do bazy. W dniu następnym w trakcie wznowienia poszukiwań, Policja przekazała informację, że mężczyzna się odnalazł. Udział: 6 zastępów – 31 strażaków.

25.03.2022 Starawieś, gm. Liw – Wypadek drogowy. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG, strażacy stwierdzili, że kolizji uległo 3 pojazdy osobowe, dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia i skarżą się na ból głowy, reszta osób biorących udział w zdarzeniu nie uskarża się na żadne dolegliwości, droga częściowo zablokowana. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach samochodowych, udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. W pojeździe Skoda Fabia podróżowała dwójka dzieci, które z zeznań kierującej matki nie poniosły żadnych obrażeń i nie potrzebowały pomocy medycznej. Na miejscu przybyły ZRM (lokalizacja medyczna), którym zostali przekazani poszkodowani.

Przypuszczalna przyczyna: niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Udział: 3 zastępy – 13 strażaków.

22.03.2022 Zieleniec, gm. Sadowne – Pożar lasu.

Po przeprowadzeniu rozpoznania i po uzyskaniu informacji od leśniczego stwierdził, że pali się około 8 ha użytku ekologicznego na podmokłym terenie. Ze względu na silny wiatr oraz trudne warunki terenowe pożar rozprzestrzeniał się. Przybyłe dodatkowe zastępy OSP wsparły działania już prowadzone oraz prowadziły dowożenie wody z sieci wodociągowej, z hydrantów oddalonych od pożaru ok. 2 km z miejscowości Mrozowa Wola oraz Sadowne. Na miejsce pożaru przyleciał samolot gaśniczy, który dokonał dwóch zrzutów wody. Działania te przyczyniły się do zlokalizowania pożaru. W dalszej części działań dogaszono pojedyncze zarzewia, a cały teren został przelany wodą. Z uwagi na duży obszar działań (około 10 ha)i silny porywisty wiatr na miejscu działań pozostały 4 zastępy OSP w celu dozorowania pogorzeliska. Pozostałe zastępy powróciły do bazy.

Przypuszczalna przyczyna: zaprószenie ognia. Udział: 12 zastępów – 62 strażaków.

KP PSP Węgrów