„Katyńska Golgota”

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym jest, żeby człowiek w życiu onym sprawiedliwym był i godnym – Edward Stachura “Prefacja”.

Krzyż, który stał się bramą…

13 kwietnia, w 82. rocznicę zbrodni katyńskiej, dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem upamiętnili to wydarzenie uroczystą akademią pt. “Katyńska Golgota”. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: ks. proboszcz Antoni Kunicki, zastępca wójta p. Marcin Gręda, skarbnik Gminy Sadowne p. Anna Rukat, dyrektor GOK-u w Sadownem p. Ewa Piórkowska, przewodnicząca RR p. Bożena Rostek i inni rodzice.

Wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej szkoły powitała dyrektor Małgorzata Koroś, po czym  w przemówieniu nawiązała do zbrodni katyńskiej, przedstawiając jej zarys historyczny. Następnie głos zabrali uczniowie szkoły, którzy – pod opieką Pani D. Gałązki, K. Kiełka, A. Popowskiej-Filipiak i H. Dymickiej – przygotowali tematyczny do uroczystości montaż słowno – muzyczny.

Podczas występu mogliśmy podziwiać talenty ponad 30. uczniów, m.in.: wrażliwość na słowo Kingi Koroś oraz wokale Klary Rostek (ucz. kl.“0”), Ani Gałązki, Natalii Rolek, Weroniki Styczyńskiej i Kasi Bujalskiej. Dziewczynom akompaniował wirtuoz pianina elektronicznego – Mateusz Styś.

Fragmenty Pisma Świętego, poezja, teksty piosenek i oprawa sceniczna zaproponowały odczytanie sensu cierpienia poległych m.in. w Katyniu, Ostaszkowie, Smoleńsku, Miednoje, Starobielsku, Charkowie oraz ich rodzin w kontekście męczeństwa i śmierci Chrystusa. Młodzi aktorzy mocno zaakcentowali prawdę, że krzyż, który jako ludzie wiary dźwigamy, prowadzi do zbawienia, do życia w wolności. Uroczystość zakończyła się przesłaniem, by w codziennych wyborach odrzucić wszelkie uprzedzenia, zawsze stawać w obronie wartości i nigdy nie kierować się nienawiścią.

Okazało się, że treść i forma przekazu były bliskie sercu widzów. Po wielu policzkach popłynęły łzy, a przedstawiający, dzieci i młodzież, stali się “inni” w oczach swych rodziców, nauczycieli i kolegów – dojrzalsi. Braw i podziwu dla występujących było bardzo wiele.

Małgorzat Koroś, Dorota Gałązka

Zdjęcia w galerii Google>>>