Harcerski Rajd „Wisła”

W ostatni majowy weekend Gmina Sadowne stanie się miejscem harcerskiej rywalizacji w ramach jednej z tras 45. Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła” organizowanego przez Chorągiew Mazowiecką ZHP.

W dniach 28-29 maja harcerze wezmą udział w trasie harcerskiej ratowniczej przygotowanej przez Hufiec ZHP „Doliny Liwca” w Węgrowie. Została przygotowana dla harcerzy, którzy chcą poszerzyć i zdobyć nowe umiejętności oraz praktykę z zakresu ratownictwa medycznego. Uczestnicy wezmą udział w całodziennej grze, a także wędrówce połączonej z zadaniami z zakresu pierwszej pomocy oraz technik harcerskich.

Rajd rozpoczynamy 28 maja pokazem ratownictwa medycznego w wykonaniu ratowników i studentów ratownictwa medycznego UPH w Siedlcach oraz ćwiczeniami harcerzy i straży pożarnych OSP i PSP. W dniu 29 maja harcerze będą rywalizować na przygotowanej dla nich trasie rajdu.

Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła” to jedna z największych imprez na Mazowszu. Rajd skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. W tym roku organizatorzy zapraszają na sześć tras, które zostały przygotowane dla uczestników w różnym wieku, stąd też różny poziom ich trudności. Do rywalizacji staną zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i starszyzna. Wędrując, będą nie tylko poznawać piękno rodzimej przyrody, podziwiać królową polskich rzek, ale także wykonywać zadania z zakresu harcerskich specjalności oraz poznawać najważniejsze postacie polskiej historii.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a patronat nad trasą – Starosta Węgrowski oraz Wójt Gminy Sadowne.

—————

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego jest terenową jednostką organizacyjną ZHP i skupia ponad pięć tys. zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i okolicznych powiatów.

Historia Chorągwi sięga połowy lat dwudziestych ubiegłego wieku, a tradycje ruchu harcerskiego na Mazowszu sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej Chorągiew Mazowiecka kontynuowała swoją działalność w ramach Szarych Szeregów – konspiracyjnego ZHP, pod kryptonimem „Ul Puszcza”, obejmując swym obszarem tereny Mazowsza, które znalazły się w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Jawną działalność Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego wznowiła w roku 1945 r, a po okresie stalinowskim, odrodziła się w 1956 roku. W 1975 roku, w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju Chorągiew Mazowiecka została i podzielona na chorągwie: Ciechanowską, Ostrołęcką, Płocką, Siedlecką i Radomską. Reaktywacja Chorągwi Mazowieckiej nastąpiła w marcu 1992 r.

Bohaterem Chorągwi jest Władysław Broniewski, urodzony w Płocku wybitny polski poeta i tłumacz, jeden z założycieli pierwszego płockiego zastępu skautowego, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych za walki w wonie 1920 roku, kapitan II Korpusu Polskiego gen. Andresa.

Siedziba Chorągwi mieści się w Płocku w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej.

Osoba do kontaktu:

phm. Marcin Ilczuk, tel. 668425444