Było trochę płaczu…

Kolejny rocznik opuścił Szkołę Podstawową im. bł. księdza Edwarda Grzymały w Sadownem.

22 czerwca w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem uroczyście pożegnano tegorocznych absolwentów miejscowej Szkoły Podstawowej. 44. uczniów klas ósmych po odebraniu w piątek świadectw „ruszy w świat”, by kontynuować swoją karierę edukacyjną.

Było to oficjalne pożegnanie, a więc też konieczność wprowadzenia sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Nastąpiło również powitanie zaproszonych gości oraz uczestników spotkania przez gospodynię obiektu Dyrektor Szkoły p. Małgorzatę Koroś. W imieniu swoim i gości głos zabrał Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran oraz Proboszcz Parafii Sadowne ks. Antoni Kunicki.

Goście, wspólnie z p. Dyrektor Szkoły oraz wychowawcami klas ósmych: p. Hanną Dymicką i Sławomirem Akonomem, a także nauczycielami, wręczyli uczniom i ich rodzicom dyplomy, podziękowania, nagrody za naukę, działalność m.in. kulturalną, sportową… na rzecz szkoły i poza nią. Przekazano też sztandar szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, którą przygotowali ósmoklasiści i uczniowie klas siódmych. Rozpoczął ją tradycyjny polonez… a zakończyły symboliczne, czasami wyłącznie indywidualne, pożegnania kwiatkami, dobrym słowem i… uronioną łzą. Nauczyciele, goście i rodzice zakończyli spotkanie kawą i dobrym ciastem, a nasi absolwenci – dyskoteką, zapewne nie do białego rana.

Kończymy słowami p. Dyrektor Małgorzaty Koroś skierowanymi do ósmoklasistów: „Nie mówimy żegnajcie, ale do zobaczenia”.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński