WIĘŹNIOWIE NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

KAZIMIERZ HOŁDAKOWSKI I STANISŁAW FABIAŃSKI.

Dotychczas opublikowałem 2 z 58 wspomnień zebranych i opracowanych przez Jadwigę Sadowską i Alinę Wierzbicką w książce Wojna 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic, wydanej w roku 2019 przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Publikowane dzisiaj fragmenty książki to kolejne dwie wstrząsające relacje.

Pierwsza opowiada o wojennych losach Kazimierza Hołdakowskiego – nauczyciela z Grabownicy Starej, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Gross-Rosen i Oranienburgu, gdzie zginął. Jego historię udokumentował współwięzień, nauczyciel ostrowskiego gimnazjum Jan Ciochoń w liście do żony Hołdakowskiego.

Druga relacja dotyczy Stanisława Fabiańskiego, pochodzącego z Grabownicy, a mieszkającego w Ostrowi, strażnika państwowego, członka Polskiej Organizacji Zbrojnej, która została włączona do Armii Krajowej. On także przeszedł przez obozy koncentracyjne w Auschwitz, Gross-Rosen i Oranienburg. I także zginął.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/wiezniowie-niemieckich-obozow-koncentracyjnych-kazimierz-holdakowski-i-stanislaw-fabianski/