Zaśpiewali w Węgrowie…

18 września w Węgrowie odbyło się Mazowieckie Święto Chleba i Sera. Na wydarzeniu Sadowne było reprezentowane przez Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”.

Organizatorzy tegorocznego Święta przygotowali dla publiczności wiele atrakcji, które rozpoczęła msza św. w węgrowskiej Bazylice. Pomimo niesprzyjającej pogody, na Rynku Mariackim ustawiło się wiele stoisk z lokalnymi produktami, a także promujących miasto i różne instytucje.

W Mazowieckim Święcie Chleba i Sera wziął udział Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”, który wystawił również swój wieniec do ogłoszonego konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Zespół miał też okazję zaprezentować na scenie utwory, które specjalnie zostały przygotowane przez jego członków na tę okazję. Na początku oczywiście była prezentacja:

Kilka słów o Zespole z promocyjnie wydanej książki o Sadownem – GMINA SADOWNE między Bugiem a Puszczą Kamieniecką, Wydawnictwo ALEKSANDER, Pułtusk 2021.

Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”

„Jak umiemy tak śpiewamy, z piosnką radość zostawiamy” tak śpiewają Sadowianki – zespół istniejący już od niemal 50. lat. Najpierw, w 1971 roku założono Koło Gospodyń Wiejskich w Sadownem, któremu przewodniczyła Janina Kądziela, pełniąca później rolę honorowej przewodniczącej. Dwa lata później, w 1973 roku, właśnie z inicjatywy Janiny Kądzieli, przy KGW w Sadownem powstał zespół śpiewaczy „Sadowianki”.

Początek działalności zespołu to głów­nie występy na lokalnych imprezach gminnych, takich jak dożynki, akademie gminne czy Dzień Kobiet. Jednak już w latach 80. zespół Sadowianki zaczął działać na szer­szą skalę. Wielokrotnie brał udział w woje­wódzkich przeglądach kultury ludowej, gdzie dwukrotnie (w latach 80.) zajął drugie miejsce, a w pozostałych przypadkach zdobywał wyróż­nienia za autentyczne wykonanie.

Kiedy na początku lat 90. przestały istnieć Koła Gospodyń Wiejskich, zespół „Sadowian­ki” nie zawiesił swojej działalności. Istnieje więc nieprzerwanie od prawie 50. lat. Re­pertuar zespołu stanowią przede wszystkim tradycyjne piosenki ludowe, ale również jest miejsce na pieśni religijne (Jasełka), poezję klasyczną, poezję ludową czy komedię. Ze­spół stara się kontynuować tradycje ludowe regionu.

Obecnie zespół liczy 15 pań i dwóch pa­nów. Na scenie nie zawsze prezentuje się cały skład zespołu, ponieważ czasami nie po­zwalają na to obowiązki domowe, czy służbo­we. Oczywiście wszyscy śpiewają amatorsko, a udział w zespole traktują jako zajęcie do­datkowe. Wszyscy członkowie jednak bardzo angażują się w działalność zespołu i poświę­cają mu dużo czasu.

Kierownikiem zespołu Sadowianki jest Krystyna Wetoszka, która pełni tę funkcję od 1987 roku. Zespołowi akompaniuje akor­deonista – Andrzej Olton. Nad właściwym brzmieniem piosenek i doborem repertuaru stosownie do okoliczności czuwa Barbara Wróbel.

Zespół Sadowianki często zapraszany jest na różnego rodzaju imprezy: festyny, dożynki, przeglądy artystyczne, spotkania z młodzieżą szkolną, kombatantami czy jubilatami.

Repertuar i wykonanie utworów przez Zespół „Sadowianki” podobały się słuchaczom. Półgodzinny występ na węgrowskiej scenie zakończył się słowami piosenki „Trzymajmy się za ręce i jeszcze raz, póki jeszcze jest na to czas” – a potem głośne brawa i podziękowanie za świetny występ z ust Dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury p. Katarzyny Zabadały.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński