HRABIA KAROL POTOCKI

– ŻOŁNIERZ – WIĘZIEŃ – BROKOWSKI LEŚNICZY.

Hrabia Karol Antoni Potocki przyszedł na świat 5 lutego 1900 r. w leżących pomiędzy Częstochową a Wieluniem Parzymiechach, jako syn Władysława Michała Mariana herbu Pilawa Złota i Elżbiety Józefy Marii z Brzozowskich herbu Belina, bardziej znanej pod imieniem Eliza. Potoccy to ród tak rozbudowany, o tak wielu liniach, że bardziej szczegółowe wdawanie się w przeróżne koligacje zajęłoby setki stron druku, nadmienimy więc tylko, że Władysław syn Antoniego Józefa Tomasza należał do gałęzi chrząstowskiej zwanej także prymasowską, a to ze względu na postać prymasa Teodora Potockiego. Krzyż rodowy tej linii malowano na kolor żółty.

Ród matki, Brzozowscy herbu Belina to rodzina prawdziwie magnacka. Ich siedzibą rodową był ogromny, choć ponoć bezstylowy i niezbyt piękny, ale za to pełen dzieł sztuki pałac w Sokołówce na Podolu. Mieli też Brzozowscy liczne pałace i kamienice w Odessie, Warszawie i Krakowie. Dobra ich liczyły u szczytu świetności rodu 54 tys. hektarów, czyli odpowiednik prawie połowy powierzchni powiatu węgrowskiego lub ostrowskiego.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/hrabia-karol-potocki-zolnierz-wiezien-brokowski-lesniczy/