Sadowianki – rok 2017

Dzięki uprzejmości p. Barbary Wróbel, który nieprzerwanie pracuje nad kroniką Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki”, możemy kontynuować publikację historii tego Zespołu. Rozpoczynamy w roku 2017.

SADOWNE – Święto  Konstytucji  3  Maja

 Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sadownem rozpoczęła msza św. o godz. 1100 w kościele parafialnym. Następnie pod ,,Kamieniem Pamięci” zebrali się mieszkańcy Sadownego i okolic, jednostki straży pożarnej, harcerze a przede wszystkim władze naszej gminy w osobach Wójta Gminy p. Waldemara Cyrana, Przewodniczącego Rady Gminy p. Piotra Olkowskiego i Radnej p. Ireny Dębkowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy – p. Piotr Olkowski, Radna Gminy p. Irena Dębkowska, Wójt Gminy- p. Waldemar Cyran z piękną wiązanką w narodowych barwach.

Władze gminy składają kwiaty przy ,,Kamieniu Pamięci”.

Jednostki OSP asystujące uroczystości.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy p. Waldemar Cyran, który w krótkim zarysie przedstawił historię Konstytucji 3 Maja.

Pan Wójt spójnością wypowiedzi i rzetelnością zgromadzonego materiału wywołał, jak zawsze, bardzo pozytywne wrażenie na zgromadzonych mieszkańcach gminy. Wszyscy z zainteresowaniem, do końca wysłuchali wystąpienia p. Wójta, mimo bardzo brzydkiej, deszczowej pogody.

Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie

– wolność wyznania,

– równość wobec prawa,

– tolerancja,

– podział władzy,

rządy oparte na woli narodu

stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Dzisiaj te hasła niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania. Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju.

Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

SADOWIANKI

T. Kubiak: fragm. „Tu wszędzie Polska”

-Tu, gdzie jest dom i twój, i mój,

tu, gdzie są lasy i rzeki nasze,

tu, gdzie się rodził ojciec i matka,

gdzie biały orzeł na sztandarze.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,

gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła,

tu biały sad, tu czarny węgiel,

tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna.

Marysia Szymanik recytuje fragment wiersza T. Kubiaka: ,,Tu wszędzie Polska”.

Zespół SADOWIANKI w nieco okrojonym składzie zaprezentował krótki patriotyczny program.

OGRODNIKI – Gmina Łochów – 7 maja 2017

P. Monika Słowik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach.

7 maja 2017 roku w niedzielne popołudnie na zaproszenie p. dyrektor Moniki Słowik, SADOWIANKI gościły w szkole w Ogrodnikach na ,,Ognisku Patriotyzmu”.

Każdego roku w tej szkole odbywa się piękna lekcja patriotyzmu, która wspólnym śpiewaniem piosenek wojskowych i biesiadowaniem przy ognisku łączy pokolenia. Dla wszystkich zebranych wydrukowane były teksty piosenek, które wykonywał nasz zespół.

Wszyscy śpiewali, śpiewał również zaproszony na uroczystość burmistrz Łochowa – p. Robert Gołaszewski.

SADOWIANKI, p. Monika Słowik i p. Robert Gołaszewski.

STOCZEK – XII Festyn Rodzinny – „Żyj zdrowo i kolorowo!” 

11 czerwca 2017 r. odbył się XII Festyn Rodzinny, którego myśl przewodnią stanowiły napawające optymizmem słowa:

„Żyj zdrowo i kolorowo!”.

Wśród gości specjalnych znalazła się pani Magdalena Kalniuk, która rozruszała publiczność energetyczną zumbą /taniec/ oraz nasz zespół SADOWIANKI ze swoimi piosenkami.

 

SADOWIANKI zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy przy dźwiękach ludowych piosenek i przyśpiewek.

Nie sposób opisać tych wszystkich festynowych atrakcji i emocji z nimi związanych. Podsumowując warto zauważyć jednak, że te niedzielne chwile wprawiły wszystkich w znakomity nastrój zabawy i wakacyjnego rozluźnienia.

SADOWNE – 15 czerwca 1917 r. – BOŻE CIAŁO

Przygotowanie do procesji- Jadzia Borowa, Hania Dębkowska, Marysia Szymanik, Janek Puścian, Henia Kibart.

Janek Puścian, Hania Dębkowska, Henia Kibart, Jadzia Borowa, Marysia Szymanik.

Procesja ruszyła do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców Sadownego. Członkinie naszego zespołu każdego roku uczestniczą w procesji godnie reprezentując zespół SADOWIANKI.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2022