„Piękno”

Anna Kiziniewicz – wiersz 5.

*

*

*

*

*

Piękno

*

Piękno dojrzewa powoli

w kielichach kwiatów

chwytających słońce

by dotrzeć do niego jak najbliżej

dosięga gwiazd

gdy niebo odkrywa swoją wielkość

urok

i czar

a w końcu jest w nas

w naszych sercach

dłoniach

i oczach

Foto: Wiesław Maliszewski