OKUPACYJNA CODZIENNOŚĆ…

– OBRAZKI Z OSTROWI, KAŃKOWA, KACZKOWA.

Wiele napisano o zmaganiach z wrogiem w czasie okupacji niemieckiej, ale mało wiadomo o ówczesnym życiu codziennym. Ogromna większość Polaków nie była walczącymi z bronią w ręku, pomnikowymi bohaterami, ale toczyła każdego dnia boje o przeżycie swych rodzin. Niemcy wprowadzili racjonowanie żywności oraz obowiązkowe kontyngenty od rolników. Rozkwitł czarny rynek, a nasze okolice przecięte linią odgraniczającą okupacyjne strefy niemiecką i rosyjską były w sytuacji szczególnej, gdyż nielegalne przekraczanie granicy stało się koniecznością nie tylko ze względu na szmugiel, uprawiany dla odpędzenia widma głodu, ale także dla odwiedzin najbliższej rodziny. Właśnie trudów i niebezpieczeństw życia codziennego dotyczą publikowane poniżej fragmenty książki Wojna 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic, autorstwa Jadwigi Sadowskiej i Aliny Wierzbickiej, a wydanej w roku 2019 przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/okupacyjna-codziennosc-obrazki-z-ostrowi-kankowa-kaczkowa/