Memento

Drugi, wybrany wiersz Danuty Kobylińskiej – Konik w naszym okienku poetyckim.

*

*

*

*

„Memento”

 

Łzą

i krwią

i modlitwą cichą

jak serca szept ostatni

 

zdobywa się

Wolność

Ducha Niezwyciężonego

na skrzydłach Orła

niesioną

w Miłości Przestrzenie

 

Europo!

Pochyl się

pokorą zapłacz

w swoją Środę Popielcową

 

                                     (ofiarom tragedii smoleńskiej dedykuję

                                      Zarzetka, 21 kwietnia 2010 r.)