“Symfonia serca”

Wiersz Danuty Kobylińskiej – Konik z roku 2020.

*

*

*

*

*

Symfonia serca

*

Ukrzyżowane miłością

            serce matki

łączące pępowiny

wszelakiego bólu

*

Każdą myśl trudną

swym rytmem wystukuje

*

Łzę każdą

swym skurczem potwierdza

*

Jego akordy

to akordy życia

*

To nie szmer

to nie szept

*

To dźwięcząca

symfonia miłości

*

                                                   Ukochanym córkom dedykuję

                                                              Zarzetka, noc z 8/9 czerwca 2020 r.

 

Foto: Wiesław Maliszewski