Świąteczne tradycje, zwyczaje

…i przesądy ludowe z okolic Broku – dawniej i dziś.

W 1900 r. ukazała się książka znanego historyka, archeologa, etnografa Zygmunta Glogera (1845-1910), zatytułowana Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Jest to zbiór wierszy, opowiastek, wspomnień, przysłów, związanych ze świętami kościelnymi (ukazanych według roku liturgicznego, zaczynając od adwentu) i zwyczajami ludowymi oraz porami roku. Znaczną część książki zajmują teksty literackie, m.in. Władysława Syrokomli, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wincentego Pola, Artura Oppmana, Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza, Franciszka Karpińskiego, Teofila Lenartowicza. Ponadto książka zawiera 40 pięknych grafik autorstwa XIX-wiecznych polskich artystów: Michała Andriollego, Juliusza Kossaka, Wojciecha Grabowskiego, Alfreda Kowalskiego, Jana Holewińskiego, Ludwika Stasiaka, Antoniego Kozakiewicza. Książka ta jest dla nas szczególnie interesująca, bowiem Zygmunt Gloger mieszkał w Jeżewie koło Tykocina na Podlasiu (ok. 50 km od Ostrowi w kierunku Białegostoku) i opisał zwyczaje ludowe sięgające połowy XIX wieku, które zapamiętał z przekazów rodzinnych (matka pochodziła z Mężenina, ojciec z okolic Nura) i które sam miał okazję obserwować.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/swiateczne-tradycje-zwyczaje-i-przesady-ludowe-z-okolic-broku-dawniej-i-dzis/