Rocznica Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka

3 maja 2023 roku uroczystą mszą świętą za Ojczyznę i Strażaków w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem rozpoczęto obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 11.00 i koncelebrował ją proboszcz parafii Sadowne ks. Antoni Kunicki oraz księża tej parafii. Wierni w tę niedzielę uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, a jednocześnie doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.

Niedzielne nabożeństwo było też okazją do uczczenia dnia Świętego Floriana – Dnia Strażaka, który obchodzony jest 4 maja przez brać strażacką. Podczas mszy św. kościół zapełnił się mundurami strażackimi, a także sztandarami w towarzystwie asysty z Jednostek OSP gminy Sadowne, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Obecność swoją zaznaczyli również harcerze ze 123. Drużyny Harcerskiej „Włóczykije”, działającej przy Szkole Podstawowej w Sadownem.

Po mszy uroczystość przeniosła się na Plac Kościelny, pod Kamień Pamięci Mieszkańców Sadownego, gdzie dalej poprowadził ją Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda. P. Waldemar Cyran, Wójt Gminy Sadowne, przypomniał historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja i podkreślił jej wagę.

Głos zabrali również: p. Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski, a następnie Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI wykonał kilka pieśni patriotycznych. Delegacje złożyły pod Kamieniem kwiaty w imieniu: Gminy, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem, Rady Powiatu Węgrowskiego i Szkoły Podstawowej w Sadownem. Oddano też na wiwat trzy strzały z armatek, które dostarczyło i przygotowało na tę uroczystość Bractwo Kurkowe.

Po wykonaniu wspólnej fotografii, uczestnicy przeszli na parking przy Urzędzie Gminy Sadowne, gdzie kontynuowano uroczystość – tu już związaną z Dniem Strażaka. Gotowość Jednostek OSP gminy Sadowne do uroczystości zameldował Prezesowi Gminnego ZOSP Druhowi Waldemarowi Cyranowi Druh Krzysztof Sych – Komendant Gminny OSP w Sadownem. Dh Waldemar Cyran złożył życzenia dalszych sukcesów druhom OSP i zawodowej Straży Pożarnej i zapewnił o swoim wsparciu poszczególnych Jednostek w zakresie podnoszenia ich mobilności przeciwpożarowej. Ponownie głos zabrali również: p. Elżbieta Lanc, p. Marek Renik i ks. Antoni Kunicki, po czym wręczono podziękowania i upominki Jednostkom OSP za działalność w ostatnim roku. Podziękowanie otrzymał również Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI, a także Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA oraz wokalista Leonid Volodko-Kunicki, którzy uświetnili uroczystość swoim programem „Mazowsze świat POLONEZA i miłości”, a prowadzącym był p. Paweł Świętorecki.

Uwieńczeniem trzeciomajowego spotkania w Sadownem był poczęstunek i piknikowa biesiada w sadowieńskiej remizie strażackiej. Po godz. 14-tej zainteresowani mogli też wziąć udział w Turnieju strzeleckim zorganizowanym na terenie polany Koła Łowieckiego św. Huberta w Sadownem.

P.S. Już teraz, w imieniu p. Marszałek Elżbiety Lanc zapraszamy 3 czerwca na występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” (p. Marszałek obiecała, że przyjadą do Sadownego) oraz na VIII Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce, który odbędzie się w dniach 17 – 25 czerwca br., z koncertem finałowym w Sadownem (to obiecała Fundacja CZE-NE-KA – obchodząca w tym roku XXV-lecie oraz Zespół CHOREA ANTIQUA – obchodzący jubileusz XXXV-lecia).

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński