Sadowianki – koniec 2019 roku

22 listopada 2019 roku w Sadownem.

 Medale

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”

otrzymało 14 par, które zawarły związek małżeński w 1968 roku.

 Przywitanie par szampanem.

Ks. Proboszcz Antoni Kunicki, Przewodniczący Rady Gminy-Tomasz Szymanik, Zastępca Wójta-Marcin Gręda, Żona Wójta- Katarzyna i Wójt Gminy-Waldemar Cyran.

Akordeonista – Andrzej Olton.

SADOWIANKI.

Oprawę muzyczną przygotowały  SADOWIANKI.

Małżonkom, którzy mogą pochwalić się ponad pięćdziesięcioletnim „stażem” w małżeństwie, Prezydent RP przyznaje medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i są one następnie wręczane Im uroczyście.

W tak uroczystej chwili Jubilatom towarzyszyli ich najbliżsi. Po dekoracji oczywiście nie obyło się bez życzeń, lampki szampana i słodkiego poczęstunku – również niespodzianki w postaci tortu.

WĘGRÓW

26 listopada 2019 roku

Senator Rzeczpospolitej Polskiej p. Maria Koc oraz Starosta Węgrowski p. Ewa Besztak zaprosiły na Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI

został obdarowany biletami przez Wicestarostę

p. Marka Renika.

 D z i ę k u j e m y !!!

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2023