W Sojkówku rozmawiano o przemocy domowej

16 czerwca o godz. 10 w świetlicy wiejskiej w Sojkówku odbyło się spotkanie informacyjne na temat przemocy domowej oraz cyberprzestępczości.

Było ono elementem zadania: ,,Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie gminy Sadowne”, które zostało sfinansowane że środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw. Środki te mają czynić dobro . Mają wspomagać pokrzywdzonych wskutek przestępstw i w wypadkach. Mają służyć również ich zapobieganiu. Cieszymy się, że dostrzeżono, iż taka organizacja jak Koło Gospodyń Wiejskich może przyczynić się do tego typu działań.

Zorganizowanie akcji informacyjnej należało do Koła Gospodyń Wiejskich w Sojkówku, natomiast złożenie wniosku oraz zakup ekspresu do kawy i wystawki pod słodki bufet było zadaniem Gminy Sadowne. Sprzęt został nam przekazany umową darowizny w dniu 15 czerwca 2023 r.

Przeprowadzeniem akcji informacyjnej na temat przemocy domowej i cyberprzestępczości zajął się pan aspirant sztabowy Waldemar Siwiecki z Komisariatu Policji w Łochowie, będący również dzielnicowym na terenie gminy Sadowne.

Bardzo dziękuję mieszkańcom gminy Sadowne za liczne przybycie, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Sojkówka i nie tylko dziękuję  za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia oraz za upieczenie przepysznych ciast.

Renata Dębkowska