Rządowy Program „KLUB” edycja 2023

Brokowski Klub Karate Kyokushinkai realizuje Rządowy Program „KLUB” edycja 2023.

Celem Programu „KLUB” – edycja 2023 jest m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej oraz wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej polskiego sportu – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

W ramach programu KLUB Brokowski KKK wzbogacił się o sprzęt sportowy, w tym: tarcze treningowe, packi do kopania, ochraniacze na dłonie, ochraniacze tułowia, skakanki.

Tekst/foto: Zbigniew Wójcicki