Już coś widać…

Rozpoczęła się budowa przedszkola gminnego w Sadownem. Przed zimą prawdopodobnie obiekt zostanie zadaszony.

Jak wszyscy pamiętają, do niedawna sadowieńskie przedszkole mieściło się w budynku przy kościele w Sadownem, który wcześniej był domem jednorodzinnym. Jakie tam były warunki? Szkoda mówić, potwierdzą to rodzice i pracownicy przedszkola, którzy każdego dnia musieli borykać się z ciasnotą i brakiem warunków do pełnej opieki nad maluchami. Następnie przedszkolaki przeniosły się do sadowieńskiej szkoły podstawowej.

Warunki polepszyły się, ale i tak jest ciasno, brak pełnego komfortu dla nauczycieli i dzieci. Od wielu lat planowano budowę nowego przedszkola, ale czas mijał, płynęły lata i… nic. W końcu podjęto decyzję i zgromadzono środki finansowe. W Sadownem powstanie nowe, nowoczesne przedszkole, w którym opieką zostanie objętych ok. 200 dzieci. W obiekcie, który będzie zlokalizowany w Sadownem przy ul. Bł. ks. E. Grzymały, uruchomiony zostanie też o wysokim standardzie żłobek dla naszych najmłodszych. Nowy obiekt oczywiście będzie też przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Od pomysłu, poprzez planowanie, doszliśmy do realizacji inwestycji. 22 sierpnia 2022 r. w Sadownem podpisaliśmy umowy z wykonawcą oraz inspektorem budowy przedszkola gminnego w Sadownem – informuje Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Wykonawcą zostało konsorcjum trzech firm: Liderem jest  firma Modanta Sp. z o.o. z Zielonki, a konsorcjantami: Cora New Sp. z o.o. z Warszawy i Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk – Spółka Akcyjna z Gdańska. Wartość oferty wynosi – 10 983 900 zł. Już wiemy, że inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 miliony złotych oraz ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 milionów złotych – dodaje p. Wójt.

W przeddzień rozpoczęcia budowy, 4 września br. widzimy przygotowane fundamenty pod budynek przedszkola, a po miesiącu…

…stoją ściany, wkrótce wykonane zostanie ogrodzenie posesji i zadaszenie, które umożliwi prowadzenie prac w okresie zimowym. I bardzo dobrze – co się zbuduje, to już nam pozostanie. Budowa przedszkola ma przebiegać szybko – p. Waldemar Cyran, podczas gminnej inauguracji roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Sadfownem, obiecał, iż w przyszłym roku podobna uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się już w nowym budynku sadowieńskiego przedszkola. Trzymamy za słowo Panie Wójcie!

Tekst/foto: Sławek Chyliński