MAŁKIŃSKA SŁUŻBA ZDROWIA DO 1939 ROKU

Według dokumentów archiwalnych pierwszym lekarzem w Małkini był lekarz wojskowy z miejscowej jednostki.

Młodszy lekarz (takie stanowisko zajmował w etacie jednostki) Konstanty Kuskow przybył do Małkini w ostatnich latach XIX wieku, aby pełnić służbę w stacjonującym tu „3- ruchomym (lotnym) parku artyleryjskim”, samodzielnej jednostce szczebla armijnego. W nagłych przypadkach udzielał on także pomocy medycznej osobom cywilnym.

Stacjonowanie w Małkini jednostki wojskowej spowodowało, że lekarze wojskowi z miejscowej jednostki i ich pomocnicy–felczerzy przez szereg lat zastępowali lekarzy cywilnych i wypełniali swoje powinności w stosunku do okolicznej ludności, chociaż w ograniczonym zakresie. W końcowych latach XIX stulecia otwarto też w Małkini pierwszą aptekę prowadzoną przez jej właściciela Stanisława Sakowicza (funkcjonowała już w 1898 roku), która spełniała swoje funkcje w Małkini nieprzerwanie aż do II Wojny Światowej. Było to niespotykane, bo nie otwierano wówczas aptek na wsiach. Pięć pozostałych aptek w powiecie ostrowskim funkcjonowało w Ostrowi i większych osadach – byłych miastach regionu. W całej guberni łomżyńskiej były tylko dwa znane przypadki otworzenia wówczas aptek na wsi: w Małkini oraz we wsi Łapy-Barwiki (dzisiejszym mieście powiatowym).

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/malkinska-sluzba-zdrowia-do-1939-roku/