Zapaskudzona woda w dopływach Buga,

…a w studniach też nie lepsza, w Petersburgu ważą się losy kasy oszczędnościowej w Zuzeli, poprawa fizjonomii szkoły w Zarębach, brat zabija brata, podpalacze ze Starego Bosewa.

8 lutego 2023 opublikowaliśmy streszczenia dwóch artykułów autorstwa doktora Józefa Tchórznickiego. Ten nietuzinkowy lekarz objął w roku 1884 stanowisko ordynatora w szpitalu w Sterdyni, ufundowanym i finansowanym przez ziemianina bogatego tak majątkiem, jak i duchem Ludwika Górskiego, właściciela dóbr Sterdyń i Ceranów. W międzyczasie udało się redakcji dotrzeć do kilku oryginalnych artykułów naukowych wzmiankowanego lekarza, badacza i społecznika. Artykuł publikowany w poniższym opracowaniu zawiera między innymi wyniki badań czystości wód płynących i stojących na obszarze od nadbużańskiego Gródka po Małkinię oraz wody pobranej ze studni w Sterdyni i okolicy. Jest to prawie na pewno pierwsze tego rodzaju opracowanie traktujące o wodach naszego regionu.

W ministerialnych gabinetach Petersburga decydują, czy drobnej szlachcie z okolic Zuzeli dać zielone światło na utworzenie kasy oszczędnościowo-kredytowej.

W Zarębach, choć są tam dwa kościoły murowane, to nie duchowość kwitnie, lecz pieniactwo, liczba zaś spraw rozpatrywanych przez tamtejszy sąd gminny idzie w tysiące. W sklepie monopolowym na obroty nie narzekają, ale najwidoczniej zdrowotności to sprzyja, bo zniechęcony doktor wyjechał ku uciesze szarlatanów z miasteczka. Miejscowość będzie wkrótce zdobił budynek szkolny o fizjonomii „sztukowanego buta”.

Na wschodnich krańcach powiatu ostrowskiego brat zabił brata w trakcie kłótni o miarkę ziemniaków.

W Starym Bosewie młynarz postanowił zwalczyć konkurencję ogniem, a do wypełnienia tego niecnego zamiaru posłużył się młodzikiem.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/zapaskudzona-woda-w-doplywach-buga-a-w-studniach-tez-nie-lepsza-w-petersburgu-waza-sie-losy-kasy-oszczednosciowej-w-zuzeli-poprawa-fizjonomii-szkoly-w-zarebach-brat-zabija-brata-podpalacze-ze-sta/