WIEŚ KACZKOWO…

…W PARAFII BROK W DOKUMENTACH BISKUPICH XV-XVIII WIEKU.

Przedstawiony tekst powstał na podstawie dokumentów biskupstwa płockiego z XV, XVI, XVII i XVIII wieku, głównie lustracji, czyli okresowych spisów inwentarzowych dóbr biskupich (zachowały się z lat 1595, 1650, 1692, 1773, 1785), wizytacji parafialnych oraz metryk parafii Brok z XVII i XVIII wieku, odnoszących się do mieszkańców Kaczkowa. Tekst jest istotnym uzupełnieniem książki Mieszkańcy Kaczkowa Starego i Nowego w parafii Brok (od połowy XVIII do połowy XX wieku. Metryki parafialne oraz dokumenty lustracji biskupich pozwalają przede wszystkim ustalić najstarsze rodziny i nazwiska mieszkańców Kaczkowa, a także wskazać pewne fakty z historii wsi, jak np.: liczba mieszkańców, rodzin, wielkość gospodarstw, wysokość świadczeń pańszczyźnianych.

Od XI wieku do 1795 roku, tj. do trzeciego rozbioru Polski i upaństwowienia przez zaborcę pruskiego dóbr kościelnych, Brok i Puszcza Biała należały do biskupstwa płockiego, utworzonego w 1075 roku. Na podstawie źródeł wiadomo, że w 1203 roku w Broku był gród z kościołem, do którego należało 18 wsi. Na tej podstawie można sądzić, że tereny te były już wówczas dosyć dobrze zaludnione.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/wies-kaczkowo-w-parafii-brok-w-dokumentach-biskupich-xv-xviii-wieku/