Druhowie otrzymali nowe dotacje

Tym razem wsparcie finansowe Unii Europejskiej otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu węgrowskiego, w tym i OSP KSRG Sadowne.

Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie, gdyż Zarząd Województwa Mazowieckiego z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał na ten cel aż 253 mln zł. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu węgrowskiego to 6,4 mln zł. Otrzymały je jednostki OSP: Wierzbno, Polków Sagały, Brzuza, Ruchna i Sadowne.

W środę 28 lutego 2024 roku w sali OSP Sadowne umowy na dofinansowanie z władzami gmin Łochów, Liw i Sadowne oraz prezesami OSP w Wierzbnie i Polkowie Sagałach podpisały członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wzięła udział również Monika Tchórznicka – zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Po krótkich wystąpieniach przedstawicielek członkiń Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz wójta gminy Sadowne, a także prelekcji dr hab. Renaty Mieńkowskiej-Norkiene – eksperta Komisji Europejskiej, obecni na spotkaniu mieli okazję obejrzeć fragment inscenizacji „Konstytucja dla Europy” wg scenariusza Olgierda Łukaszewicza (w rolę aktorów wcielili się tu również: druhna Karolina Kujawa i dh Krzysztof Sych).

Ostatnim punktem programu spotkania było oczywiście oficjalne podpisanie umów dotacyjnych oraz przekazanie beneficjentom symbolicznych czeków. Beneficjentów umów reprezentowali: Małgorzata Łotarska – zastępca burmistrza gminy Łochów, Bogusław Szymański – wójt gminy Liw, Waldemar Cyran – wójt gminy Sadowne, Daniel Turek – prezes OSP w Wierzbnie, Waldemar Krasnodębski – prezes OSP w Polkowie Sagałach oraz druhny i druhowie wspomnianych jednostek OSP. Umowy parafowały panie księgowe z poszczególnych gmin.

Wysokość dotacji to 85% wartości wozów strażackich:

– OSP KSRG Wierzbno pozyskała 940 950 zł na zakup nowego ciężkiego wozu bojowego, całkowita wartość projektu to 1,1 mln zł

– OSP Polków Sagały z gminy Grębków pozyskała na zakup nowego średniego wozu bojowego 1 368 500 zł, całkowita wartość projektu to 1,6 mln zł

– OSP Brzuza z gminy Łochów pozyskała 1 393 576,78 zł na zakup nowego średniego wozu bojowego, całkowita wartość projektu to 1,6 mln zł

– OSP Ruchna z gminy Liw pozyskała 1 341 436 zł na zakup nowego ciężkiego wozu bojowego, całkowita wartość projektu to niecałe 1,6 mln

– OSP KSRG Sadowne pozyskała 1 424 175 zł na zakup średniego wozu bojowego z wyposażeniem , całkowita wartość projektu to prawie 1,7 mln

W imieniu obdarowanych jednostek OSP wielkie dzięki dla Zarządu Województwa Mazowieckiego i jego członkiń Elżbiety Lanc i Janiny Ewy Orzełowskiej.

Spotkanie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem dobiegło końca – właściwie zakończyło je wspólne zdjęcie.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński