Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem uczciła jej 233. rocznicę uroczystą akademią.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Po upadku Rzeczypospolitej Konstytucja 3 maja stała się symbolem wielkich dokonań i dowodem na to, że można było stworzyć silne, sprawne i nowoczesne państwo. Legenda Konstytucji pobudzała do walk o jego odrodzenie przez cały okres zaborów. Polacy dzięki przyjęciu Konstytucji 3 maja odzyskali poczucie własnej wartości i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. W latach niewoli były to ważne czynniki wzmacniające wolę walki o odzyskanie państwowości.

30 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca to wydarzenie. Po wprowadzeniu do hali sportowej sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała p. dyrektor Małgorzat Koroś, która w kilku słowach nakreśliła rys historyczny uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także powitała przybyłych na uroczystość gości, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców SP Sadowne. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. pp.: Waldemar Cyran – wójt Gminy Sadowne, Tomasz Szymanik – przewodniczący Rady Gminy Sadowne, ks. Antoni Kunicki – proboszcz parafii Sadowne, Agata Sędek – dyrektor Przedszkola w Sadownem, Krzysztof Kądziela – emerytowany nauczyciel.

Po wystąpieniu p. dyrektor, „głos” zabrali uczniowie, którzy przedstawili tematyczny montaż słowno – muzyczny, zawierający również prezentację multimedialną. Montaż zakończył „taniec” z polskimi barwami narodowymi, przypominający o nadchodzącym – 2 maja – Święcie Flagi.

Spotkanie to było też okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom Szkolnego Turnieju Szachowego, który odbył się kilka dni wcześniej. Pomysłodawcami i organizatorami Turnieju byli nauczyciele SP Sadowne: p. Aneta Popowska – Filipiak, p. Katarzyna Skóra i p. Sławomir Akonom. Wzięło w nim udział 21 uczniów – oto wyniki Turnieju:

Kategoria – klasy IV-VI

I miejsce – Dawid Czaczkowski

II miejsce – Michał Kobyliński

III miejsce – Michał Cymerman i Andrii Tarhomskyi

Kategoria – klasy VII-VIII

I miejsce – Magdalena Kalbarczyk

II miejsce – Maciej Tyszka

III miejsce – Patryk Krasuski

Najlepsi szachiści otrzymali nagrody, które zasponsorowała Rada Rodziców SP Sadowne, a wszyscy uczestnicy Turnieju – dyplomy. Jak poinformowała p. dyrektor Małgorzata Koroś, pomysł organizowania w szkole Turnieju Szachowego będzie powielany w kolejnych latach, a wszyscy uczniowie będą mieli możliwość dołączenia do grupy szachistów.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: p. Waldemar Cyran i ks. Antoni Kunicki. W wystąpieniach padły słowa podziękowania za przygotowanie tej uroczystości i utrwalanie tak ważnej dla nas wszystkich historii Polski.

Warto wspomnieć, że uroczystość szkolną przygotowali: p. Sylwia Ilczuk, p. Aneta Popowska – Filipiak, p. Katarzyna Skóra, p. Marcin Ilczuk i p. Kamil Kiełek. Dziękujemy….

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński