SANEPID Węgrów informuje…

Zbliżają się wakacje. W ramach „Akcji letniej” o zasadach bezpiecznego wypoczynku informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie.

Każdego roku w okresie wakacyjnym pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia starają się dotrzeć do jak największej grupy dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przebywających w palcówkach letniego wypoczynku z edukacją na temat bezpieczeństwa na wakacjach.

Cele Akcji Letniej:

– propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku,

– popularyzacja wiedzy nt. właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, lasach i nad wodą,

– uświadomienie ryzykownych zachowań w czasie kąpieli wodnych i słonecznych,

– podnoszenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne zdrowie,

– pogłębienie wiedzy na temat zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze, profilaktyki zatruć pokarmowych w tym grzybami, wścieklizny, zapobiegania wypadkom i urazom.

W ramach Akcji Letniej prowadzone są następujące działania:

– narady z kierownikami kolonii i półkolonii, pielęgniarkami, wychowawcami, przedstawicielami władz lokalnych, dziennikarzami,

– edukacja dzieci i młodzieży poprzez: pogadanki, instruktaże, rozmowy indywidualne, emisje filmów, spotkania z ekspertami,

– konkursy: wiedzy, plastyczne, sportowe,

– ekspozycje wizualne, wystawy prac plastycznych,

– dystrybucja materiałów edukacyjnych,

– poradnictwo metodyczne i merytoryczne podczas indywidualnych spotkań,

– popularyzacja podejmowanych treści w mediach,

– poradnictwo i pomiary (RR, poziomu CO w wydychanym powietrzu, ciężaru ciała i określanie BMI) podczas Imprez prozdrowotnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-wegrow/akcja-letnia