Czas rozwinąć skrzydła…

W Sadownem odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały.

19 czerwca 2024 roku w Sadownem uroczyście pożegnano uczniów ostatniej klasy miejscowej Szkoły Podstawowej. 25. uczniów klasy ósmej od dzisiaj oficjalnie można uznać za absolwentów „podstawówki” – świadectwa ukończenia szkoły odbiorą w najbliższy piątek i… „rozwiną skrzydła”, realizując swoje cele życiowe.

Z uwagi na wagę uroczystości, na jej początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. P. Dyrektor Małgorzata Koroś powitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne, przedstawicieli Rady Rodziców, uczniów i absolwentów szkoły, a także przybyłych na spotkanie rodziców tegorocznych absolwentów.

Goście, wspólnie z p. Dyrektor Szkoły oraz wychowawcą klasy ósmej p. Mariolą Konik, a także nauczycielami, wręczyli uczniom i ich rodzicom dyplomy, podziękowania, nagrody za wyniki w nauce, działalność m.in. kulturalną, sportową, w samorządzie, harcerstwie … na rzecz szkoły i poza nią. Odrębne nagrody przekazał wyróżnionym za wyniki w nauce i sporcie Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Przekazano też sztandar szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, którą przygotowali ósmoklasiści i uczniowie klas siódmych pod okiem Wychowawczyni i p. Kamila Kiełka, a na koniec – pożegnania drobnymi upominkami, dobrym słowem i… zapewne uronioną łzą. Nauczyciele, goście i rodzice zakończyli spotkanie serwowaną przez członków Rady Rodziców kawą i wyśmienitymi słodkościami, a nasi absolwenci – specjalnie przygotowanym na tę okazję tortem.

A już na sam koniec tradycyjnie – ważne słowa p. Dyrektor Małgorzaty Koroś skierowane do ósmoklasistów: „Nie mówimy Wam żegnajcie, ale do zobaczenia”.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński