Program „KLUB” – edycja 2024

Brokowski Klub Karate Kyokushinkai w roku 2024 realizuje Program „KLUB”.

Celem projektu jest

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu „KLUB” – edycja 2024 Brokowski KKK wzbogacił się o sprzęt sportowy – nowe maty treningowe typu puzzle.

Finansowanie:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Operator Krajowy:

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Zbigniew Wójcicki

Prezes BKKK