Wybrano dyrektorów szkół

Z pewnym opóźnieniem, ale już oficjalnie informujemy Państwa o wyborze dyrektorów dwóch szkół podstawowych gminy Sadowne – w Sadownem i Grabinach.

Jak informuje Urząd Gminy w Sadownem, konkursy na dyrektorów szkół podstawowych podległych Gminie Sadowne odbyły się 14 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Sadowne zarządzeniami z dnia 20 czerwca 2024 roku powierzył stanowiska:

– Pani Małgorzacie Koroś stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2029 r.

– Pani Marzenie Kornackiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2029 r.

Gratulujemy!

Tekst: Sławek Chyliński

Źródło: https://www.bip.sadowne.pl/39,zarzadzenia-wojta