Hubertus Sadowieński

2013.10.26.1Do dziś w polskiej tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów (m.in. sygnałów łowieckich).

Organizowane tego dnia polowania poprzedzają często msze święte w intencji myśliwych – odbywają się one nie tylko w kościołach, ale także przy leśnych kapliczkach i krzyżach poświęconych temu patronowi.

Sadowieńskie Koło Łowieckie „Kszyk” rozpoczęło swoje świętowanie od spotkania przy takim właśnie krzyżu w Morzyczynie. Uczestników hubertowskiego polowania przywitali: prezes Koła ks. Tomasz Duszkiewicz i łowczy – Krzysztof Koroś.

Cóż dodać: „ogary poszły w las ..”, a na zakończenie polowania kolejna tradycja – biesiada myśliwych przy ognisku, bigosie i nalewce.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński

Źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki