„Wiersz o Sadownem”

2014.04.29.4Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Grupa poetycka IWA ogłaszają Konkurs poetycki – „Wiersz o Sadownem”.

2014.04.29.4Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z podziałem na kategorie:

1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

2. Młodzież gimnazjalna,

3. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Prace należy składać w terminie do 26 maja 2014 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne.

Wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia -„Spotkanie z poezją” w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem.

Regulamin na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.

Źródło: www.goksadowne.pl